การตกแต่งอาหาร (Food Decoration)

(1/1)

A Chance Learning:
Established since 2002

สถาบันเอชานซ์ (A Chance Learning) จัดอบรมการตกแต่งอาหาร (Food Decoration)

เนื้อหาโดยสังเขป
1. เรียนรู้การเลือกภาชนะในการจัดวางอาหารแต่ละประเภท
2. หลักการใช้สีในการตกแต่งอาหาร
3. เครื่องเคียงในการจัดอาหารประเภทต่างๆ การแกะสลักผัก ผลไม้อย่างง่าย
4. รูปแบบการจัดวางอาหาร สัดส่วนการจัดวางเพื่อให้น่ารับประทาน
5. เทคนิคการตกแต่งแบบต่างๆ เช่น การปั้น การม้วน การราดซอส และการใช้พิมพ์

คุณธิติกร ทวิภักดิ์ Executive Chef, Salaya Pavilion, มหาวิทยาลัยมหิดล

เรียนวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2554 เวลา 13.00 – 17.00 น.

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 1,930 บาท (รวมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์และอาหารว่าง)

เงื่อนไขพิเศษ โอนค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 22 ม.ค. 54 ลด 5% เหลือ 1,834 บาท หรือสมัครพร้อมกัน 2 คน รับส่วนลด 10% (เฉพาะกรณีโอนเงินเท่านั้น) ราคา 1,737 บาท

อบรมที่สถาบันเอชานซ์ ซ.ลาดพร้าว 69 (มีที่จอดรถ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)

สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่โทร. 0-29334597-8 , 08-9665-3599 หรือ http://www.achance.co.th

http://www.facebook.com/achancelearning

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ